Voor mensen in een kwetsbare positie is er bij WelzijnGeldermalsen een cliënt- en ouderenadviseur werkzaam. Deze medewerker luistert, denkt mee, verstrekt informatie en geeft eventueel advies. Het belangrijkste daarbij is de vraag wat iemand zelf nog kan oplossen en waarbij ondersteuning gewenst is. Op deze manier kan iedereen de regie over zijn of haar eigen leven behouden. Wanneer nodig, bemiddelt de cliënt- en ouderenadviseur ook naar andere (professionele) organisaties en instanties.

Neem voor meer informatie contact op met Liza Balijon via 0345-820962 of mail lbalijon@welzijngeldermalsen.nl.

Back to Top